Ydelser

Bogføring

 • Indtastning af bilag
 • Kasse- og bankafstemning
 • Moms og lønsum – samt indberetning heraf
 • Afskrivninger og anlægskartotek
 • Udarbejdelse af afstemt balance

Kunder og kreditorer

 • Fakturering
 • Rykkerskrivelse
 • Debitor- og kreditor styring

Løn

 • Lønindberetning (funktionærer og timelønnede)
 • A-skat, Am-bidrag mv.

Årsregnskab

 • Gennemgang af balance
 • Klargøring til revisor
 • Kontakt til revisor